< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Comparatieve, Historische en Toegepaste Taalkunde, Leuven

Tijdsduur:1 dec 2005 →  Heden
Organisatieprofiel:

Onderzoeksgroep Comparatieve, Historische en Toegepaste Taalkunde, Leuven

Dir. P. Swiggers

Onderzoek (en onderwijs) op het vlak van:

(1) de historische, comparatieve, en contrastief-typologische taalkunde van de Romaanse talen en van de klassieke talen Grieks en Latijn

(2) de relatie tussen syntaxis en informatiestructuur in de Romaanse talen

(3) historiografie en metahistoriografie van de taalkude

Onder CoHistAL Leuven is het CHL, Center for the Historiography of Linguistics, ondergebracht

Trefwoorden:Contrastief-typologische taalkunde, Historiografie van de taalkunde, Romaanse en Klassieke talen, Historisch-comparatieve taalkunde, Taalkunde
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Talen, Literatuurwetenschappen