< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Maritieme Culturen

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 mei 2007 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Onderzoeksgroep Maritieme Culturen (MARI) voert fundamenteel onderzoek over hoe mensen, die in of dichtbij een maritiem gebied leefden, ‘vloeibare’ culturen en maatschappijen vormden op basis van connectiviteit en vergankelijkheid. Zeeën en kustgebieden, met inbegrip van eilanden, estuariene en riviergebieden, zijn transitiezones waarin producten en ideeën worden uitgewisseld en getransformeerd. Zeeën verbinden mensen, waardoor vooral volkeren in kust- of riviergebieden een geprivilegieerde toegang hadden tot de ‘wereld’, zowel op materieel als immaterieel vlak.

MARI’s onderzoek van de archeologie van maritieme culturen en maatschappijen omvat:

-       de comparatieve studie van maatschappelijke en omgevingsdynamiek, crisissen en veerkracht, en de interactie tussen mens en milieu;

-      de studie van reizen, connecties en uitwisselingen;

-       toegang tot en transfer van materiële cultuur en (culturele) kennis.

Het omvat ook het onderzoek van een specifieke maritieme eigenheid en identiteit, en van de ruimten en plaatsen waarin deze reizen en uitwisselingen gebeurden, zoals schepen en boten, handelshavens, kuststeden en kustgebieden.

Kortom, MARI onderzoekt wat het betekent om de zeeën en wat erachter ligt te kennen. MARI’s geografische focus is voornamelijk Europa. Doel is om de archeologie van de gebieden aan de Noordzee te bestuderen, te vergelijken en te verbinden met die van de (Oostelijk) Mediterrane wereld: van Cyprus tot IJsland, van prehistorie tot de moderne wereld. Er wordt echter geen scherpe geografische afbakening opgelegd.

Door de focus op fluïditeit en de transfer van objecten en ideeën is MARI bij uitstek een interdisciplinaire onderneming. MARI’s onderzoek omvat zowel materiële cultuur studies als archeologische wetenschappen, meer bepaald geoarcheologie, bioarcheologie en archeologie van het milieu, landschapsarcheologie en onderwaterarcheologie. Om de interdisciplinariteit te versterken werkt MARI nauw samen met andere VUB onderzoeksgroepen zoals AMGC, BPHOT, FOST, HOST en SURF, alsook met wetenschappelijke instellingen in België en in het buitenland.

Trefwoorden:Archaeology, maritime cultures, connectivity, material culture studies, North Sea world, transience, Eastern Mediteranean, archaeological sciences
Disciplines:Archeologie, Geschiedenis, Geochemie, Kunststudies en -wetenschappen