< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Operations Research and Statistics, Leuven

Research Group

Tijdsduur:1 okt 1997 →  Heden
Organisatieprofiel:

In operationeel onderzoek wordt vooral gewerkt rond combinatorische optimalisatie. Toewijzings- en planningsproblemen, problemen met winnaarbepaling en onderzoek naar klantgerichte routebepaling zijn enkele van de onderzochte onderwerpen. Verder komen machineplanning, resource-constrained projectplanning en projectportfoliobeheer aan bod. Zowel deterministische benaderingen als methoden waarbij de onzekerheid in rekening wordt gebracht, worden hierbij onderzocht. Bovendien worden niet-parametrische frontier-based methoden, die toegepast worden in tal van economische domeinen (bijvoorbeeld financiën, micro-economie en macro-economie), bestudeerd.

De statistische onderzoeksthema's omvatten ook een reeks uitdagende onderzoeksonderwerpen. Momenteel worden topics onderzocht die te maken hebben met de beschikbaarheid van gegevens in hoge dimensies, evenals onderwerpen die verband houden met de analyse van onvolledige gegevens. Dit vereist het omgaan met identificeerbaarheid, schattingsmethoden en variabele selectie onder sparsity, computationele algoritmen, robuustheid en hypothesetesten. De resultaten kunnen worden gebruikt in tijdreeksanalyse, voor grafische modellering van b.v. medische gegevens en voor de analyse van duurgegevens, afkomstig van b.v. werkloosheidsstudies. Een ander onderzoeksgebied is het ontwerpen en analyseren van experimenten, meestal discrete keuze experimenten, met toepassingen in de industrie, marketing, transport en gezondheidseconomie.

Naast het methodologisch onderzoek, onderzoekt ORSTAT ook computationele aspecten, zowel voor statistiek als voor operationeel onderzoek. Op deze manier wordt de toepasbaarheid van de voorgestelde methoden vergemakkelijkt en wordt vaak software beschikbaar gemaakt via websites.

Trefwoorden:Operationeel Onderzoek, Bedrijfsstatistiek, Kwantitatieve Beleidsmethoden
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Toegepaste economie