< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Parodontologie en Orale Microbiologie

Division

Tijdsduur:1 jan 1995 →  Heden
Organisatieprofiel:

De afdeling parodontologie voert zowel klinisch als fundamenteel onderzoek uit. Het klinisch onderzoek richt zich vooral naar het optimaliseren van niet chirurgische parodontale behandelingen, diagnostiek in de parodontologie, planning en uitkomst van orale implantaten, diagnose en behandeling van halitosis. Daarnaast werd in 1996 de "Research Group for Microbial Adhesion" opgericht. Deze beoogt, via samenwerking met andere laboratoria binnen en buiten de K.U.Leuven, meer fundamentele microbiologische topics te onderzoeken zoals de interactie tussen bacteriën, bacteriën en cellen, bacteriën en virussen, het gebruik van pre- en probiotica, etc.. Tenslotte werkt deze onderzoeksgroep zeer nauw samen met het Labo voor Orale Beeldvorming en het Labo voor Orale Fysiologie (ivm functie van kaakspieren, EMG, trigeminale reflexen).

Onderzoeksprojecten van Afdeling Parodontologie:

-Niet chirurgische therapie: etiologie en behandeling van parodontale infecties, volledige monddesinfectie in de behandeling van parodontitis, gebruik van antibiotica/antiseptica in de parodontologie, optimalisatie van de behandeling van halitosis.

-Chirurgische therapie: klinische effecten van nieuwe materialen bij parodontale chirurgie, interactie tussen osseogeïntegreerde implantaten en parodontale weefsels, gebruik van botsubstituten voor kaakbotverbreding/verhoging, accuraatheid van boormallen bij het plaatsen van orale implantaten. -Diagnostiek: gebruik van MS/CB CT voorafgaand aan het plaatsen van orale implantaten of andere ingrepen, optimalisatie van de ademanalyse (ook bij patiënten met systeemaandoeningen), optimalisatie van de orale microbiologie, bruikbaarheid van "Hounsfield" waarden bij implantaat operaties, -Fundamenteel onderzoek, adhesie van bacteriën aan weke en harde weefsels, interactie tussen bacteriën en bacteriën met virussen, probiotica, prebiotica, biofilm vorming, biomarkers in de uitgeademde lucht als indicatoren voor systeemaandoeningen, biologische controle van orale biofilms met Bdellovibrio bacteriovorus, interferentie van beneficiële bacteriën met paropathogenen (leefbaarheid, colonisatie, biofilm ontwikkeling).

Doctoraatsprojecten van Afdeling Parodontologie :

-De waarde van Hounsfield units bij het plaatsen van implantaten.

Expertises van afdeling Parodontologie :

-Expertise QUIRYNEN MARC: orale microbiologie (aerobe en anaerobe kweek van orale micro-organismen), klinische analyse van antibiotica/antiseptica in de parodontologie, klinische analyse van orale implantaten, klinische uitkomst van GBR/GTR behandelingen, analyse van nieuwe chirurgische technieken/materialen in de parodontologie (inclusief implantaten en botsubstituten) mondademgeur analyse, biomarkers in uitgeademde lucht, analyse van bruikbaarheid radiologische analyses (MSCT, CBCT, panoramische opnames, intra-orale beelden).

-Expertise JACOBS REINHILDE: Dentomaxillofaciale beeldvorming, beeldvormingsanalyzes inzake trabeculaire botstructuur, beeldvormingsanalyzes inzake pathologische en/of therapeutische veranderingen ter hoogte van tanden en kaakbot, dosimetrie en stralingsbiologie, optimalisatie in functie van balans tussen de noodzakelijke beeldkwaliteit en dosimetrie voor klinisch radiologische indicaties, ontwikkeling en validaties van nieuwe digitale workflow aspecten, 3D print en bioprinting vanuit DMFR beelden.  Zie ook  www.omfsimpath.be

-Expertise TEUGHELS WIM: orale microbiologie (kweek en moleculaire technieken,), experimentele niet chirurgische parodontale therapie, orale probiotica, orale prebotica , esthetische niet chirurgische parodontale therapie, bacteriële adhesie aan harde en zachte weefsels, bacteriële gastheerinteracties, biofilm kontrole via antiseptica, antibiotica, probiotica, prebiotica en predator bacteriën, biofilm vorming, omgevings-invloed op de bacteriële adhesie, kolonisatie en biofilm vorming, microbiologische communicatie en bacteriële interacties.

-Expertise TEMMERMAN ANDY: klinische analyse van en behandelplanning met orale implantaten, klinische uitkomst van GBR/GTR behandelingen, analyse van nieuwe chirurgische technieken/materialen in de parodontologie (inclusief implantaten en botsubstituten), analyse van bruikbaarheid radiologische analyses (MSCT, CBCT, panoramische opnames, intra-orale beelden), klinische uitkomst van esthetische en niet-esthetische mucogingivale parodontale chirurgie, klinische uitkomst van L-PRF behandelingen. 

Nummer van deze onderzoeksgroep: 50000648

Trefwoorden:Psychophysics, Electromyography, Implants, Jaw muscle funtion, Osseointegration, Tissue Engineering, Oral microbiology
Disciplines:Tandheelkunde