< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Statistiek en Risicobeheer

Division

Hoofdorganisatie:Departement Wiskunde
Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

Onderzoek op het gebied van waarschijnlijkheid, statistiek, stochastische processen, informatietheorie, codeertheorie, numerieke wiskunde. Samenwerking met andere secties van de universiteit, in het bijzonder techniek, geneeskunde, sociale wetenschappen, psychologie, actuariële studies. Enkele actuele onderzoeksthema's: - Simulatie, Monte Carlo-methoden, wachtlijntheorie, netwerken. - Niet-parametrische statistieken, extreme-waardentheorie, verzekerings wiskunde. - Statistisch ontwerp van VSLI-circuits, tweedimensionale apparaatsimulatie, wiskundetaaltheorieën. - Statistische informatie theorie multi-user informatie theorie, neurale netwerken, statistische gevolgtrekking voor gecensureerde observaties, L-statistische analyse, entropie schatting, broncodering, codering voor multi-access systemen, niet-parametrische verdeling schatting, maximale entropie methoden. - Theoretische en toegepaste kans, categorische data-analyse, verzekerings wiskunde, stochastische modellering. - Orthogonale polynomen, discretisatiemethoden in de toegepaste fysica, fractals en iteratietheorie, speciale functies. - Orthogonale functies, benaderingstheorie, structurele matrices. - Milieustatistieken

Trefwoorden:Statistiek
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen