< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen

Department

Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:Het onderzoek in de vakgroep Bouwkundige Constructies is hoofdzakelijk gericht op bouwkundige toepassingen en situeert zich zowel op het gebied van materiaalaspecten, als op het gedrag van constructies of delen ervan. De vakgroep omvat twee onderzoeksgroepen. Het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek is een internationaal gericht onderzoekscentrum met kerndomeinen betontechnologie, duurzaamheid van beton en het structureel gedrag van gewapend en voorgespannen beton. Het onderzoek omvat traditionele en nieuwe betonsoorten, waaronder zelfverdichtend beton en beton met toevoegsels (vb. hoog volume vliegasbeton) en polymeren. Zowel kenmerken op jonge ouderdom (rheologie, hydratatie, microstructuur, enz.) als het mechanisch gedrag van betonelementen (o.a. brandweerstand, niet-lineair gedrag, veiligheid) worden behandeld. Het onderzoek betreft eveneens alternatieve betonwapening zoals vezelcomposieten, versterking van bestaande constructies, monitoring en niet-destructieve evaluatie, risicoanalyse van bouwprocessen, kwaliteitscontrole van beton en toepassing van beton in de landbouwsector. Belangrijke onderzoekslijnen betreffen eveneens microbiële processen op bouwmaterialen, studie naar intelligente materialen (o.a. zelfhelende materialen) en de interactie tussen microstructuur, transportmechanismen in beton, duurzaamheid en levensduurbeschouwingen. In het Laboratorium voor Modelonderzoek wordt het gedrag van constructies of delen ervan bestudeerd aan de hand van modellen, toepasselijk indien een theoretische analyse te complex wordt, de theoretische basis nog ontbreekt of hypothesen geverifiëerd moeten worden. Onderzoek wordt vooral gericht op de stabiliteit en sterkte van structureel staal in gebouwen, dik- en dunwandige staalconstructies en structurele glazen onderdelen. Het onderzoek omvat eveneens de mechanische aspecten van de biomechanica, meer specifiek het designproces van medische toepassingen in de vasculaire biomechanica. Als universitair onderzoekscentrum vervult het Laboratorium Magnel een drieledige functie inzake: 1. Onderwijs aan studenten burgerlijk ingenieur (Onderwijs). Daarnaast worden ook evenementen georganiseerd zoals studiedagen, symposia, internationale uitwisselingsprojecten, enz. (Evenementen). 2. Fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek (Onderzoek). 3. Onderzoek en ontwikkeling voor de bouwnijverheid, certificatie-organismen en openbare besturen (Wetenschappelijke dienstverlening) Het laboratorium heeft een accreditatie conform EN ISO 17025 (BELAC nr. 220) en is erkend door de federale overheid. Laboratorium voor modelonderzoek: Het veld van wetenschappelijk onderzoek en dienstbetoon is tegelijk ruim en divers. Het domein van onderzoek omvat een groot aantal producten en/of verwezenlijkingen uit de wereld van de civiele techniek. In het labo wordt het gedrag van constructies of delen ervan bestudeerd aan de hand van modellen. Dit type onderzoek wordt gebruikt wanneer de aard van de uitgeoefende krachten of de geometrie van de structuur een theoretische analyse enorm moeilijk maakt, wanneer de theoretische basis nog ontbreekt of wanneer deze gestoeld is op een aantal hypotheses die geverifieerd moeten worden aan de hand van experimenten Onderzoek wordt vooral gericht op de stabiliteit en sterkte van structureel staal in gebouwen, dik- en dunwandige staalconstructies en structurele glazen onderdelen. Binnen het kader van dit onderzoek heeft het labo een jarenlange ervaring met het meten van mechanische spanningen in afgewerkte structuren of structuren in aanbouw. Recent toont het labo een sterke interesse in de structuur mechanische aspecten van de biomechanica, meer specifiek in het designproces van medische toepassingen in de vasculaire biomechanica.
Trefwoorden:Bouwkundige constructies
Disciplines:Bouwkunde en gebouwentechnologie