< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie

Tijdsduur:24 dec 2001 →  31 dec 2017
Organisatieprofiel:De vakgroep clustert twee grote onderzoeksdomeinen. Een onderzoeksgroep over synthese (SynBioc), die nieuwe synthetische methoden ontwikkelt, (voornamelijk heterocyclische chemie), onder meer aangewend voor de bereiding van natuurproducten, aromaverbindingen, plantengroeiregulatoren, enzyme-inhibitoren, feromonen, farmaceutica en landbouwchemicaliën. En een onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en U+2013technologie (ENVOC): voorkomen en gedrag van organische micropolluenten in het milieu, geurhinder: ontwikkeling van meetmethodes en bestrijdingstechnieken, milieutechnologie: ontwikkeling en optimalisering van biologische (biofilter, biotricklingfilter, membraanbioreactor) en fysico-chemische geavanceerde oxidatietechnologieë, schone technologie: technische duurzaamheidsanalyse van productieprocessen.
Trefwoorden:Organische chemie
Disciplines:Organische chemie