< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Department

Tijdsduur:1 jan 1993 →  30 jun 2019
Organisatieprofiel:De onderzoeksactiviteiten van de vakgroep zijn georganiseerd in verschillende onderzoeksgroepen, waartussen sterke interacties bestaan: bij Stromingstechniek ligt het accent op ontwikkeling van numerieke technieken en fysische modellen voor stromingsberekening. Bij Vervoertechniek gaat het onderzoek over toepassing van alternatieve brandstoffen voor verbrandingsmotoren. Bij Verbranding, Brand en Brandveiligheid is het onderzoek toegespitst op ontwikkeling van modellen voor numerieke simulaties van verbranding en brand en op brandveiligheid. Bij Technische Thermodynamica en Warmteoverdracht is het onderzoek gericht op thermische energieomzettingsprocessen met het oog op het verbeteren van de prestatie van thermische systemen in de ruime zin. Daarnaast wordt onderzoek gevoerd in transporttechnologie en thermische energie voor de industrie. De vakgroep presteert wetenschappelijke dienstverlening in ieder domein van haar wetenschappelijke activiteiten.
Trefwoorden:Mechanica van stroming, Mechanica van verbranding, Mechanica van warmte
Disciplines:Thermodynamica, Transportfenomenen