< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie

Department

Tijdsduur:1 jan 1993  →  31 dec 2017
Organisatieprofiel:Binnen de vakgroep wordt onderzoek verricht binnen het gebied van de biosfeer-atmosfeer uitwisseling van broeikasgassen evenals stikstof en koolstof biogeochemie. Ook wordt het gebruik van stabiele en radioactieve isotopen in het landbouwkundig en milieukundig onderzoek verder ontwikkeld. Daarnaast wordt colloïd-chemisch onderzoek verricht op dispersies, emulsies en poeders. Het onderzoek van de groep ECOCHEM concentreert zich op sporenelementen,en in het bijzonder zware metalen. In technologisch gericht onderzoek wordt de sanering van gronden en water met plantgebaseerde systemen bestudeerd. Meer fundamenteel onderzoek gaat over de biogeochemie van zware metalen in overstromingszones, en over de implicaties van de creatie en beheer van overstromingsgebieden op de mogelijke hermobilisatie van aanwezige metalen. Tenslotte wordt ook onderzoek verricht omtrent de analysemethodiek. Het onderzoek van ISOFYS situeert zich rond de biogeochemie van C en N in diverse terrestrische ecosystemen en de emissie en opname van broeikasgassen. Centraal binnen dit fundamenteel georiënteerd onderzoek is het gebruik van stabiele isotopen. Tenslotte wordt ook onderzoek verricht omtrent analysemethoden voor isotopen in diverse matrices. De groep Deeltjes en Grensvlak Technologie (PaInT) is gespecialiseerd in het gebied van colloïdale en oppervlaktefenomenen, evenals deeltjeskarakterisering. De onderzoeksdomeinen zijn gelegen in het gebied van voedingstechnologie (interactie van eiwitten met suikers) en in de sorptie en stabiliteit van liposomen. Verbeterde technieken voor vlokvorming en ontwatering van biologisch slib worden eveneens onderzocht. Het onderzoek varieert van fundamenteel gericht tot het oplossen van praktische, industrieel relevante problemen.
Trefwoorden:Fysische chemie, Analytische chemie
Disciplines:Analytische chemie, Geochemie, Fysische chemie