< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Vastestofwetenschappen

Department

Hoofdorganisatie:Faculteit Wetenschappen
Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep Vastestofwetenschappen is de opvolger van het voormalige Laboratorium voor Kristallografie en Studie van de Vaste Stof, opgericht door Prof. Dekeyser. Het onderzoeksgebied bestrijkt zowel de experimentele vastestoffysica als meer toepassingsgerichte en multidisciplinaire onderwerpen zoals depositie en synthese van materialen. De vakgroep beschikt over een brede waaier van technieken voor de karakterisering en analyse van vaste stoffen en oppervlakken (XRD, SEM/EDX, XPS, PL, UV-VIS, FTIR, DLTS, EPR, ENDOR, BEEM, AFM, ellipsometrie). De activiteiten situeren zich in de volgende onderzoeksgroepen. -Deklagen en oppervlakfysica: De kernactiviteit is de depositie van deklagen (coatings) van diverse materialen (metalen, oxides, supergeleiders, katalysatoren ...) door middel van magnetron plasma sputteren. Er wordt onderzoek verricht naar de processen die zich voordoen in plasma en deklaag en naar de relatie tussen de depositieomstandigheden en de structurele en fysische karakteristieken van de afgezette lagen. -LumiLab: Het onderzoek situeert zich rond de ontwikkeling van fosfors voor toepassing in vlakke beeldschermen. Er worden binaire en ternaire sulfidegebaseerde poeders en dunne filmen gesynthetiseerd en de luminescente eigenschappen worden onderzocht met foto- en elektroluminescentie. De groep is eveneens actief in de optische karakterisering van materialen en het onderzoek van fotokatalysatoren. -Metaal-halfgeleidercontacten: Het onderzoek focusseert op nieuwe technieken voor het aanbrengen van metaalcontacten op halfgeleiders en de in-situ microstructurele karakterisering van de aangebrachte filmen. De vorming van germanides en carbides voor toepassing op Ge- of C-bevattende halfgeleiders (Ge, diamant, C-nanobuizen U+2026) wordt bestudeerd evenals de mogelijkheden van U+2018atomic layer depositionU+2019 voor contactering van nanostructuren. -Defectkarakterisering en IR-spectroscopie: In deze groep worden defecten in halfgeleiders bestudeerd met spectroscopische technieken: FT-IR voor de waarneming van vibrationele en elektronische overgangen, DLTS voor defecten met diepe niveaus in de verboden zone. De groep beschikt over een belangrijke kennis omtrent defectsystemen in Ge. Daarnaast worden dunnefilmzonnecellen, CVD-diamant en H-passivatie van defecten bestudeerd. -Magnetische resonantie De hoofdactiviteit is de detectie en microscopische karakterisering van paramagnetische defecten in vaste stoffen met behulp van EPR en ENDOR, aangevuld met theoretische moleculaire modellering. De focus ligt op de studie van metaalcomplexen, zeldzame aarden en irradiatiedefecten in diverse vaste stoffen met toepassingsgebieden als opslagfosfors, nieuwe lasermedia en biomaterialen.
Trefwoorden:Vastestofwetenschappen
Disciplines:Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica, Materiaalfysica