< Terug naar vorige pagina

Octrooi

Causative genes conferring acetic acid tolerance in yeast

The present invention relates to the use of GLO1 to modulate acetic acid tolerance in yeast. More specifically, it relates to the use of a specific GLO1 allele to confer tolerance to acetic acid, and to improve the fermentation performance of yeast in the presence of acetic acid.
Octrooi-publicatienummer: EP3149165
Bron: EPO
Jaar aanvraag: 2015
Jaar aanvraag: 2018
Jaar van publicatie: 2020
Status: Assigned
Technologiedomeinen: Biotechnology
Gevalideerd voor IOF-sleutel: Ja
Toegewezen aan: Associatie KULeuven