< Terug naar vorige pagina

Project

Aanvraag tot aankoop van een ultra-microtoom en een hardheidstester om respectievelijk specimens te bereiden voor atomaire kracht, licht en scanning/transmissie electronenmicroscopie, en om oppervlaktehardheid te meten, beide met brede toepassingsmogelijkheden in diverse onderzoeksdomeinen, waaronder de studie van zachte en harde humane weefsels, biomaterialen en hun onderlinge grensvlakinteracties.

Deze subsidieaanvraag is gericht op de aanschaf van een ultra-microtoom en hardheidsmeter, twee onmisbare onderzoeksinstrumenten in (bio)materiaalonderzoek. Ultra-microtomie is een specimen-preparatietechniek om semi/ultradunne coupes en gladde oppervlakken voor te bereiden voor hoog-resolutie microscopie, inclusief AFM, SEM en TEM. Dit apparaat vormt een perfecte aanvulling op de recent toegekende middelgrote onderzoeksinfrastructuursubsidie om een STEM/EDS te verwerven voor beeldvorming met hoge resolutie en chemische element-mapping om zachte/harde weefsels, biomaterialen en biomateriaal-weefsel grensvlakinteracties te bestuderen; dit zal een breed multidisciplinair onderzoeksconsortium bedienen dat bestaat uit 22 partners behorend tot 13 KU Leuven onderzoeksgroepen. Naast brede (bio)materiaal-onderzoekstoepassingen is de hardheidsmeter, niet langer beschikbaar aan de KU Leuven, maar wel nodig in het licht van twee recente strategische multidisciplinaire (bio-ingenieur & tandheelkunde) KU Leuven- en FWO-gefinancierde onderzoeksprojecten ter ontwikkeling van een nieuwe generatie innovatieve BIOVEILIGE en BIOACTIEVE dentale composieten.
Datum:1 jan 2021 →  31 dec 2022
Trefwoorden:Ultra-microtomy, Hardness, (Bio)materials, Multidisciplinary research, High-resolution microscopy
Disciplines:Biomaterialen, Tandvulmaterialen en apparatuur