< Terug naar vorige pagina

Project

Aard en omvang van (il)legaal middelengebruik onder leden van de Vlaamse Dovengemeenschap

Dit onderzoek bestudeert de aard en de omvang van (il)legaal middelengebruik onder leden van de Vlaamse Dovengemeenschap, i.e. een gesloten gemeenschap gekenmerkt door een sociaal-culturele uniciteit die ongeveer 6000 dove gebarentalige personen in Vlaanderen vertegenwoordigt (De Clerck, 2009). Het onderzoek vertrekt van een kritisch kader dat stelt dat individuen met een beperking door allerlei moeilijkheden een verhoogd risico hebben op het misbruiken van middelen (Li and Moore, 2001; Moore and Li, 1998). Daarenboven bezitten dove mensen nog unieke risicofactoren, e.g. gerelateerd aan cultuur, taal en minderheden (Titus et al, 2008). De beschikbare studies omtrent dit onderwerp situeren zich uitsluitend in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot eerder onderzoek, ligt de sterkte en de innovatie van dit project in de voorgestelde kwalitatieve onderzoeksmethode, meer bepaald het afleggen van diepte-interviews met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap in Vlaamse Gebarentaal. Door het geven van een stem aan Vlaamse dove individuen zal dit onderzoek bijdragen tot theoretische inzichten in de persoonlijke en sociale context van het middelengebruik in de Vlaamse Dovengemeenschap. Het resultaat kan de nodige basis leggen tot het schrijven van aanbevelingen omtrent de behandeling van dove individuen die kampen met middelenafhankelijkheid of middelenmisbruik.

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:Vlaamse Dovengemeenschap
Disciplines:Oorzaken en preventie van criminaliteit, Gebarentaal, Gezondheidszorg- en gemeenschapsdiensten, Criminologie niet elders geclassificeerd