< Terug naar vorige pagina

Project

Archeologisch Syntheseonderzoek 2020: MEMOR: Een databank en ethisch handelingskader voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen (MEMOR)

Het doel van MEMOR is:
  1. Een open access inventaris maken van de menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen aan de hand van verschillende paramaters om zo archeologen, fysisch antropologen en andere wetenschappers meer zicht te geven op de bestaande kennis en het onderzoekspotentieel.
  2. Onderzoek doen naar het wettelijke kader en de ethische praktijken in onze buurlanden en deze vergelijken met de huidige situatie in Vlaanderen, parallel aan het in kaart brengen van de houding van de erkende religies en levensbeschouwingen tegenover menselijk botmateriaal.
  3. Samenbrengen van de informatie: het creëren van een breed gedragen wetenschappelijk en ethisch kader voor de omgang met menselijke resten uit archeologische opgravingen gebaseerd op de inventaris en op een dialoog tussen archeologen, wetenschappers, ethici, en vertegenwoordigers van de erkende religies en levensbeschouwingen.
  4. Een bron van informatie aanbieden over Vlaamse collecties van menselijke resten, hun onderzoekspotentieel en legale status, aan zowel professionelen als aan het grote publiek. Het communiceren van het ethisch en wetenschappelijk handelingskader aan de beoogde doelgroepen.
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:antropologie, database, skeletresten, Verdrag van Malta, ethiek, archeologie, conservatie
Disciplines:Erfgoed en culturele conservatie, Bioethiek, Bioarcheologie, Archeologie van de Lage Landen of België, Materiaalconservatie