< Terug naar vorige pagina

Project

AvdT - Sedimentatie op drempels

Binnen de Agenda voor de Toekomst zal binnen het project "Estuariene processen en beheer op mesoschaal" onderzoek plaatsvinden naar de sedimentatie op drempels. Volgende werkwijze wordt voorgesteld:
(1) Literatuurstudie (o.a. Tank et al. eind jaren 90; WL, 2005 - morfologische analyse; IMDC, 2013 - diepe delen)
(2) GIS-analyse van sedimentatie op drempels (case Drempel van Hanwseert + drempel van Frederik)
(3) Terreinmetingen ter validatie van hypothesen sedimentatie en sedimenttransport
(4) Numerieke modellering (waterbeweging + sedimenttransport) ter hoogte van drempels (mesoschaal-processen)
Datum:1 mrt 2014  →  23 dec 2017