< Terug naar vorige pagina

Project

Begaafde kinderen helpen om hun volledig potentieel te realiseren: de wisselwerking tussen leerkrachten en kinderen

Alle mensen delen de need to belong; het gevoel hebben dat anderen hen leuk vinden of liefhebben en om hen geven. Warme, ondersteunde relaties vormen met de mensen rondom ons, is daarom cruciaal voor een positieve ontwikkeling. In het leven van kinderen vormt de klas een belangrijke ontwikkelingscontext. De personen in deze context, i.e., leerkrachten en klasgenoten, spelen een beslissende rol in hun ontwikkeling. Ons doel in dit proefschrift is het onderzoeken van deze sociale relaties op school en hun belang voor de psychosociale ontwikkeling van kinderen, zowel in de algemene populatie als bij cognitief begaafde leerlingen. Hiertoe hebben we vijf onderzoeksdoelen opgesteld.
          Ten eerste wilden we het specifieke belang van zowel individuele als klassikale leerkracht-kind interacties onderzoeken. Het tweede onderzoeksdoel was het ontrafelen van de unieke effecten van leerkracht-kind interacties en peer relaties voor de ontwikkeling van kinderen. Ten derde wilden we de transactionele verbanden tussen leerkrachten, peers en de ontwikkeling van kinderen bestuderen. Met het vierde onderzoeksdoel focusten we op rol van sociale relaties voor cognitief begaafde leerlingen. Het vijfde doel was om leerkrachtpercepties over cognitief begaafde kinderen en hun interacties met leerkrachten te onderzoeken.
          We hebben vier studies uitgevoerd om deze onderzoeksdoelen te bestuderen. De eerste (N=237 kinderen, Mleeftijd=5.19 jaar) onderzocht de relatieve bijdrage van peers en individuele en klassikale leerkracht-kind interacties aan de ontwikkeling. De tweede (N=586 kinderen, Mleeftijd=9.26 jaar) richtte zich op de transactionele verbanden tussen leerkrachten, peers, en schoolse betrokkenheid. Studie 3 (N=522 leerkrachten-in-opleiding, Mleeftijd=22.24 jaar) onderzocht leerkrachtpercepties over cognitief begaafde kinderen in een experiment. De vierde (N=3101 kinderen, Mleeftijd=9.76 jaar) richtte zich op de rol van leerkrachten en peers voor welbevinden en verschillen tussen cognitief begaafde en gemiddeld begaafde leerlingen.         Onze resultaten tonen aan dat sociale relaties cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Ten eerste, zowel individuele als klassikale leerkracht-kind interacties beïnvloeden kleuters. Ten tweede, steun van de leerkracht en peer acceptatie voorspellen betrokkenheid en peer acceptatie voorspelt ook schools welbevinden. Ten derde, peer acceptatie heeft een positief effect op leerkracht steun en conflict. Ten vierde, cognitief begaafde kinderen ervaren minder leerkracht conflict, meer peer acceptatie en beter welbevinden, vergeleken met gemiddeld begaafde leerlingen. De relaties tussen deze concepten zijn vergelijkbaar voor beide groepen. Ten vijfde, leerkrachten hebben een negatiever beeld van de ontwikkeling van cognitief begaafde kinderen en beknopte anti-stereotypische informatie kon dit niet bufferen.
          Tot slot sluiten we dit proefschrift af met suggesties voor toekomstig onderzoek, zoals de combinatie van zowel de thuis- als de schoolcontext in onderzoek en het concept van onvoorwaardelijke aandacht, en implicaties voor de klinische praktijk die hopelijk in de toekomst een positieve ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen.

Datum:1 okt 2015 →  31 okt 2020
Trefwoorden:Begaafde kinderen, leerkrachten, kinderen
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project