< Terug naar vorige pagina

Project

Benchmarking van polycentrische stedelijke ontwikkeling: het bepalen van de ‘balans’ tussen ‘stedelijke centra’

In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van analytische kaders die toelaten om polycentrische stedelijke ontwikkeling (PSO) in kaart te brengen. De doelstelling van dit onderzoeksproject is om een benchmark te ontwikkelen die een bruikbare vergelijking mogelijk maakt tussen verschillende PSO-meetkaders. Hoewel de relevantie van analytische consistentie betrekking heeft op verschillende aspecten van PSO, wordt gefocust op twee belangrijke dimensies: (1) de specificatie van wat een ‘centrum’ is in een polycentrisch stedelijk systeem, en (2) de identificatie van de ‘balans’ tussen centra als maatgetal voor de mate van polycentriciteit. Het project heeft conceptuele, analytische en empirische implicaties en zal resulteren in concrete suggesties voor toekomstige vergelijkende analyses van PSO.
Datum:6 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Polycentric urban development
Disciplines:Stedelijke en regionale ontwikkeling, Stedelijke en regionale geografie