< Terug naar vorige pagina

Project

Best practices van hoogbegaafdheid binnen scholen (R-5514)

De snelle verspreiding van de praktische kennis rond hoogbegaafdheid binnen de scholen is één van de belangrijkste doelstellingen van dit project. Niet alleen het herkennen van het (hoog)begaafde kind is van belang, maar ook hoe men het (hoog)begaafde kind concreet kan begeleiden in zijn dagdagelijkse ontwikkeling. Daarnaast zal op basis van effectenmeting voor, tijdens en na de opstart van de opleiding bij zowel (i) leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en ouders (= omgeving van het kind) als (ii) de (hoog)begaafde leerlingen zelf ontzettend waardevolle data rond de effecten van differentiatie naar boven toe voor het eerst in Vlaanderen in kaart kunnen worden gebracht. Tevens beogen we met dit onderzoek een praktische tool te ontwikkelen waarmee de werkhouding van (hoog)begaafde kinderen op een kwalitatieve manier door leerkrachten kan worden gemeten. Deze tool willen we aan de maatschappij ter beschikking stellen, mits een opleiding wordt gevolgd bij Exentra-CBO voor correct gebruik van het meetinstrument (= kwaliteitsbewaking). Een dergelijk meetinstrument is op dit moment niet voorhanden voor deze specifieke doelgroep van leerlingen.
Datum:1 jul 2014 →  31 jul 2018
Trefwoorden:hoogdbegaafdheid
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs