< Terug naar vorige pagina

Project

BOF Groot project: The multiple faces of microglia in brain diseases. Phenotyping microglia in the acute-chronic switch of autoimmune, traumatic and excitability disorders (R-2890)

Microgliale cellen, de macrofagen van het centrale zenuwstelsel, oefenen zowel gunstige als ongunstige invloeden uit op het ziekteproces van hersenaandoeningen. In dit project beogen we de goede en slechte fenotypes van microglia beter te bestuderen tijdens de overgang van het acute naar het chronische ziektepatroon in diermodellen voor multiple sclerose, traumatische hersenletsels en temporale kwabepilepsie. In dit kader willen we: i) algemene en ziektespecifieke merkers voor verschillende microgliale fenotypes bepalen om verschillende stadia van de bovenvermelde ziektebeelden te kunnen definiëren, ii) de rol van de microgliale fenotypes in de pathosfysiologie van deze aandoeningen bekijken. Dit project zal dus nieuwe inzichten geven in de rol van microgliale cellen in de verschillende hersenaandoeningen en zal bijdragen tot het ontwikkelen van efficiëntere therapieën voor deze ziekten.
Datum:1 jan 2011 →  31 dec 2015
Trefwoorden:BIOMARKERS, MULTIPLE SCLEROSE
Disciplines:Basiswetenschappen, Klinische wetenschappen, Translationele wetenschappen