< Terug naar vorige pagina

Project

Buitenschools contact met Engels en woordenschatkennis: de unieke casus van kinderen in Vlaanderen

Onderzoek heeft aangetoond dat (buitenschools) contact met een vreemde taal goed is voor de ontwikkeling ervan. Gebruiksgebaseerde modellen van taalverwerving hebben de rol van frequentie en opvallendheid in de taalinput en de invloed van de moedertaal beklemtoond. Toch is er weinig geweten over het effect van deze factoren op de woordenschatverwerving van kinderen in het lager onderwijs die nog geen lessen Engels hebben gehad. In tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten in Europa starten Vlaamse kinderen relatief laat met lessen Engels, op de leeftijd van 13-14, omdat het hun tweede vreemde taal is na Frans. Tegelijkertijd worden zij in grote mate blootgesteld aan Engels via media. Dit project onderzoekt welke impact buitenschools contact met Engels heeft op de woordenschatkennis van 12-jarigen. Verder willen we bepalen welke leerder- en taalgerelateerde factoren dit leerproces beïnvloeden.
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2021
Trefwoorden:buitenschools taalcontact, woordenschat, Engels, media
Disciplines:Onderwijskunde, Talen, Literatuurwetenschappen