< Terug naar vorige pagina

Project

Buitenschools taalcontact met Engels en de ontwikkeling van expliciete en impliciete taalkennis

Steeds meer studies tonen het potentieel van buitenschools taalcontact met Engels voor taalverwerving. De studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, gebruikten echter enkel expliciete taalmaten, zoals meerkeuzetoetsen voor woordenschat of niet-getimede grammaticaliteitstoetsen. Dit onderzoeksvoorstel heeft als doel om het inzicht in de relatie tussen taalcontact en taalverwerving te vergroten. Specifiek onderzoeken we hoe jonge taalleerders die veel buitenschools contact met Engels hebben maar nog geen Engels op school hebben zowel impliciete als expliciete taalkennis verwerven.
Datum:1 nov 2023 →  12 mrt 2024
Trefwoorden:extramural English, informal language learning, implicit language knowledge, explicit language knowledge, vocabulary, grammar, second language acquisition
Disciplines:Taalverwerving, Engelse taal
Project type:PhD project