< Terug naar vorige pagina

Project

Can long-term intranasal oxytocin administration boost prosocial behaviour in autism? Combining multimodal brain imaging, oxytocinergic measures and real-life social interaction paradigms to pinpoint subtle intervention effects.

Tijdens mijn PDM-onderzoek, wil ik mijn doctoraatsonderzoek uitbreiden voortbouwend op de verzamelde data. Ten eerste zal ik me richten op de integratie van de verschillende neuroimaging modaliteiten (EEG, fMRI, sMRI en dMRI), om een diepgaand inzicht te krijgen in het expressieve gezichtsverwerkingscircuit van autisme en de onderliggende neurale mechanismen van frequentie-tagging EEG. Ten tweede zal ik verslag uitbrengen over de impact van endogene OT niveaus en OXTR DNA methylatie niveaus op het resultaat van oxytocine farmacotherapie, om biologische mediatoren voor gepersonaliseerde behandeling te identificeren. Ten derde zal ik me richten op meer natuurlijke, impliciete en ecologisch valide maatstaven voor sociale interactie, en zal ik eye gaze en autonome zenuwstelsel (ANS) stressfysiologie bestuderen tijdens real-life sociale interacties. Ik zal kinderen met en zonder autisme vergelijken op deze maten, gevolgd door de evaluatie van het effect van een oxytocine-interventie op deze maten onmiddellijk na de behandeling en bij een follow-up van vier weken. Tenslotte, vanuit een meer fundamenteel perspectief, zullen de verzamelde placebo test-hertest gegevens waardevolle informatie verschaffen over de robuustheid (d.w.z. stabiliteit en betrouwbaarheid) van ons real-life eye-tracking paradigma.
Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:Autisme Spectrum Disorders, Oxytocin pharmacotherapy, Multimodal brain imaging, Oxytocinergic measures, Real-life interaction
Disciplines:Biologische psychiatrie, Neurocognitieve patronen en neurale netwerken, Ontwikkelingsneurowetenschappen, Farmacotherapie, Gedragswetenschappen