< Terug naar vorige pagina

Project

Cellulaire fosfatasen in de levenscyclus van DNA virussen

Virussen zijn geëvolueerd om cellulaire processen te manipuleren ter bevordering van hun eigen replicatie. Het bestuderen van virus-gastheer interacties leidt tot nieuwe inzichten in de regeling van de virale levenscyclus en onthult vaak ook nieuwe functies van cellulaire eiwitten met een therapeutisch potentieel. Wij hebben recent aangetoond dat de transitie van de latente naar lytische fase van de levenscyclus van het adeno-geassocieerd virus (AAV) gepaard gaat met een AAV-Rep-gemedieerde inhibitie van de defosforylering van chromatineregulatoren door proteïnefosfatase-1 (PP1). Hier stellen we voor om de rol van PP1 in de levenscyclus van AAV verder te exploreren. We zullen de interacties tussen virale Rep eiwitten en specifieke PP1 holoenzymen onderzoeken en de beïnvloedde signaliseringspaden en substraten identificeren. De verworven inzichten zullen worden aangewend voor de verbetering van AAV-vectoren voor gentherapie en de ontwikkeling van PP1-gerichte behandelingen.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:DNA viruses, adeno-associated virus, viral life cycle, protein phosphorylation, protein phosphatases, AAV vectors
Disciplines:Cellulaire signaaltransmissie, Virologie