< Terug naar vorige pagina

Project

Chaperonne-gestuurde biogenese en activiteitsregulatie van proteïne fosfatase-1

De synthese van enzymen omvat verschillende nauw gerelateerde processen zoals transcriptie, translatie, gevolgd door eventuele post-translationele modificaties en de associatie van co-factoren of regulatorische subeenheden. Proteïne fosfatase 1 (PP1) is een essentiële Ser/Thr-fosfatase dat functioneert als de katalytische subeenheid van minstens 200 verschillende eukaryote holoenzymen. Hoewel PP1 evolutionair goed bewaard is, is nog steeds niet gekend hoe PP1 zijn actieve conformatie bekomt of hoe de twee essentiële metalen worden opgenomen in het katalytische domein. Evenmin is gekend hoe PP1 werkzame holoenzymen vormt door te associeren met regulatorische subeenheden die de specificiteit en activiteit van PP1 reguleren.

Met het oog op het onderzoeken van de fundamentele PP1-interactoren Sds22 en Inhibitor 3 zullen specifiek gemodificeerde cellijnen ontwikkeld worden. Deze zullen het mogelijk maken de biogenese, activiteit en degradatie van PP1 te onderzoeken. Andere state-of-the-art technieken zullen gebruikt worden om PP1-intermediairen te identificeren en op te zuiveren, zodat additionele regulatoren van PP1, Sds22 en Inhibitor 3 geïdentificeerd kunnen worden. Vervolgens worden met behulp van opgezuiverde proteïnen uit konijnreticulocyten, de biogenesis van PP1 gereconstrueerd in vitro. Alle experimenten worden uitgevoerd met het oog op inzicht te verwerven in de biogenese, activiteitsregulatie en degradatie van PP1.

 

Datum:3 sep 2019  →  10 jan 2020
Trefwoorden:Cancer biology, Cell signaling, Biochemistry, Protein interaction, PP1, Protein biogenisis, Protein activity regulation, Protein degradation, Sds22, Holoenzymes, I2
Disciplines:Proteïnen, Kankerbiologie, Cellulaire signaaltransmissie, Medische proteomics, Celfysiologie
Project type:PhD project