< Terug naar vorige pagina

Project

Co-creatie Lab Onderwijs (R-12524)

Co-creatieve samenwerkingen zijn een belangrijke meerwaarde in het zoeken naar innovatieve oplossingen. Het doel van het project Co-creatie Lab Onderwijs is het opzetten van co-creatieve samenwerkingen tussen onderwijsverstrekkers (schoolleiders, leraren, ondersteuners), studenten, lerarenopleiders en alumni uit de lerarenopleiding en regionale spelers in het bedrijfsleven en non-profit sector om een win-win situatie voor alle partijen te creëren. De verschillende partijen delen hun expertise en dragen bij aan een oplossing voor actuele civic thema's en maatschappelijke uitdagingen. Er worden vakoverschrijdende, interdisciplinaire en innovatieve projecten uitgewerkt om het onderwijs te versterken. Hierbij wordt nagedacht over de vertaling naar het onderwijs zodat de onderwijssector op lange termijn kan blijven beroep doen op de projecten, opgedane kennis en creativiteit.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:civic, co-creatie, communities of practice, levenslang leren, Living Lab, wicked problems
Disciplines:Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Lerarenopleiding