< Terug naar vorige pagina

Project

Cofinanciering core facility - Marine@UGent Core Facility (Marine@UGent)

De Marine@UGent Core Facility (M@UG-CF) bevindt zich op de UGent campus in Oostende, aan de Belgische kust en dichtbij geassocieerde onderzoeksinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De M@UG-CF brengt unieke, innovatieve en multidisciplinaire infrastructuur samen met als doel marien en maritiem UGent toponderzoek verder faciliteren en stimuleren, en dit over faculteits-, vakgroep- en labogrenzen heen. De Core Facility met een oppervlakte van 1040 m² is ontworpen om te voldoen aan mariene en maritieme onderzoeksnoden die niet ingevuld kunnen worden op de huidige campussen in Gent zowel wegens (1) de schaalgrootte, (2) de combinatie van ingenieurs-, biologische en biotechnologische onderzoeksfaciliteiten in één infrastructuur als (3) de afstand tot de zee. Bovendien is deze Core Facility sterk verankerd in het lokale/regionale onderzoeksecosysteem te Oostende om maximal synergie en complementariteit te verzekeren met de reeds aanwezig onderzoeksinfrastructuren (Marien Station Oostende, testdijk Raversijde, coastal & ocean basin, sleeptank) en -instituten (VLIZ, ILVO, RBINS). De M@UG-CF bestaat uit (1) multifunctionele aquacultuur faciliteiten, (2) een multifunctioneel zoutwater wetlab, (3) een zoutwatergolfgoot, (4) een wetlab voor de kweek van o.a. microalgen en (duin-)planten en (5) een volledig ingericht drylab voor ondersteunende biochemisch, microbiologisch en moleculair onderzoek.

 

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Menselijke gezondheid & de zee, Zoutwater onderzoeksfaciliteiten, Zoutwater golfgoot, Mariene biotechnologie, Kustbescherming, Multi-trofische aquacultuur
Disciplines:Milieubiotechnologie voor de mariene omgeving, Mariene vervuiling, Biofarmaceutica, Mariene settings, structuur en constructie, Algen biotechnologie, Kustgeografie, Kust- en estuariene hydraulica, Duurzame ontwikkeling, Aquacultuur, Milieugezondheidszorg en veiligheid