< Terug naar vorige pagina

Project

COMPLEXURF: Laboratorium voor complexe oppervlakken en grensoppervlakken.

Zoals Nobelprijswinnaar Wolfgang Pauli stelde: “God

maakte het bulkmateriaal; oppervlakken werden

uitgevonden door de duivel ”. Oppervlakken en grenslagen

zijn gevoelig voor fysische en chemische modificaties als

gevolg van interacties met ongecontroleerde atmosferen,

reorganisatie van het oppervlak en verontreinigingen.

Kwalitatief hoogwaardig onderzoek van interfaces kan

daarom alleen worden uitgevoerd als oppervlakken op

eenzelfde plaats kunnen worden voorbereid, behandeld en

geanalyseerd. De KU Leuven is zeer actief op dit gebied. Dit

wordt ondersteund door een verzameling van

ultramoderne apparatuur die bijdraagt aan een beter begrip

van de mechanismen die de interface-eigenschappen

bepalen. Het ontbreekt ons echter nog aan hulpmiddelen

om oppervlakken van materialen met verschillende vormen

(vlakke monolieten, vezels, deeltjes) op relatief grote schaal

(20x20 cm²), snel en nauwkeurig te behandelen en te

karakteriseren. Dit is de ontbrekende schakel tussen

fundamentele studies en toegepaste onderzoeken waarbij

schaaleffect, herhaalbaarheid, snelheid van metingen,

veelzijdigheid met behoud van nauwkeurigheid een

belangrijke rol spelen. Dit project heeft tot doel een

laboratorium op te zetten dat zich toelegt op de studie van

complexe oppervlakken en interfaces en wordt

ondersteund door een groep wetenschappers en ingenieurs

met complementaire kerncompetenties die zullen bijdragen

tot het ontrafelen van complexe fysisch-chemische

interface verschijnselen.

Datum:1 mei 2020  →  Heden
Trefwoorden:complex surfaces, complex interfaces, surface chemistry
Disciplines:Oppervlakte- en interfacechemie, Fysische chemie niet elders geclassificeerd