< Terug naar vorige pagina

Project

Conceptualisering integratiebeleid

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een grote en nog steeds groeiende diversiteit. De huidige superdiverse samenleving vergt een aangepast beleid, waaronder een integratiebeleid. In Vlaanderen werd doorheen de jaren een integratiebeleid ontwikkeld met tal van instrumenten (maatschappelijke oriëntatie, NT2,…). De doelstelling van dit onderzoeksproject is om het integratiebeleid evalueerbaar te maken door bestaande instrumenten in kaart te brengen (=beleidsmonitoring), de kerndoelstellingen van het beleid te operationaliseren om zo evoluties te kunnen monitoren (=monitoring), en de link te leggen tussen de beleidsinstrumenten en de doelstellingen van het beleid (=beleidsevaluatie). Op basis hiervan kunnen op termijn de resultaten en evoluties met betrekking tot de centrale beleidsdoelstellingen in het integratiebeleid opgevolgd worden, en kan op systematische en uniforme wijze nagegaan worden in welke mate de beleidsinstrumenten bijdragen tot deze doelstellingen.

Datum:16 apr 2018  →  30 jun 2019
Trefwoorden:thema_migratieenin
Disciplines:Andere sociale wetenschappen, Sociologie van organisaties en beroepen