< Terug naar vorige pagina

Project

Crises als kansen: op weg naar een gelijk verhaalveld over migratie en een nieuw verhaal over succesvolle integratie

De humanitaire tragedie van 2015-16 heeft het anti-Europese sentiment aangewakkerd, waardoor populisten de vluchtelingencrisis met succes hebben kunnen omvormen tot een crisis van Europa zelf. OPPORTUNITIES laat zien hoe we uit deze huidige impasse kunnen geraken door een toekomstgericht en productief debat te creëren dat gebaseerd is op nieuwe beginselen voor een eerlijke dialoog over immigratie en succesvolle integratie. Deze nieuwe beginselen vormen wat wij noemen een "level telling field": Met de economische metafoor van het "level playing field" (d.w.z. "fair play" in de interne markt) als uitgangspunt, stellen wij "fair storytelling" in het migratiedebat voor, passen wij het toe, evalueren wij het en pleiten wij ervoor. Gebaseerd op het principe van multi-perspectiviteit, een ethiek van luisteren, en een politiek van erkenning, verenigt dit nieuwe debat strategisch de Afrikaanse landen van herkomst en doorreis met de Europese landen van aankomst en bestemming. Onze samenwerking brengt op lokaal niveau vertelvelden tot stand, die ontmoetingen en gesprekken tussen migranten, burgers en belanghebbenden op gang brengen. Deze "cross-talk" experimenten, waarbij ervaringsverhalen over migratie en integratie in lokale gemeenschappen worden gecreëerd en nagespeeld, bouwen voort op, en worden ondersteund door, nieuwe theoretische concepten en kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar nationale en transnationale migratiediscoursen in de media. Op deze manier willen we zowel in theorie als in de praktijk aantonen hoe een reactieve manier van crisisbeheer kan worden omgevormd tot een gedeeld nieuw verhaal van integratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het potentieel van verhalen om intercultureel begrip te bevorderen. OPPORTUNITIES maakt gebruik van een innovatieve verspreidingsstrategie die beleidsaanbevelingen omvat ter bevordering van gelijke spelregels en een rondreizende enscenering door een toonaangevend Europees theatergezelschap om een eerlijke dialoog over migratie te heropenen. Op korte termijn zal dit een nieuwe consensus mogelijk maken in lokale gesprekken; op lange termijn zal het een significante en blijvende impact hebben op hoe we ons de meningsvorming in de Europese publieke sfeer voorstellen.

Datum:1 mrt 2021 →  Heden
Trefwoorden:thema_migratieenin
Disciplines:Migratie, Culturele participatie, Theater en voorstelling niet elders geclassificeerd, Narratologie, Etniciteit en migratiestudies