< Terug naar vorige pagina

Project

Cryogene meetplatformen voor kwantumtechnologieën

Kwantumtechnologie is in de 21ste eeuw geëvolueerd van
een fundamentele wetenschapsdiscipline tot een
interdisciplinair (toegepast) onderzoeksdomein. Dit dankzij
enorme inspanningen wereldwijd om individuele
kwantumtoestanden te kunnen aanspreken en hun bizarre
kwantumgedrag te benutten, zoals ‘superpositie’ (vb.
simultaan ‘0’ en ‘1’) en ‘verstrengeling’ van
kwantumtoestanden. We zijn ervan overtuigd dat de KU
Leuven over de nodige kennis beschikt om aan deze
wereldwijde inspanning bij te dragen. Hiervoor is echter
toegespitste en geavanceerde onderzoeksinfrastructuur
nodig. Zo zijn ultra lage temperaturen essentieel om
kwantumeffecten waar te nemen, omdat ze anders
verscholen blijven achter thermische fluctuaties. In de
kwantumtechnologie staat de mogelijkheid om
superposities te creëren uit voorbereide
kwantumtoestanden centraal. Deze toestanden zijn echter
extreem fragiel, m.a.w. de superpositie gaat snel verloren
door externe ruis en thermische fluctuaties. Een dilutie
cryostaat met voldoende koelvermogen (0.25 mW @ 100
mK) en een basistemperatuur < 10 mK, gecombineerd met
de nodige microgolf-elektronica en -componenten, is
vereist om zulke kwantumtoestanden te meten. Ook de
elektronica die deze kwantumsystemen (@10 mK) uitleest
en manipuleert zal bij lage temperaturen (4 K) moeten
werken. Het karakteriseren hoe deze elektronische circuits
zich bij 4 K gedragen, vereist daarom de aankoop van een
4K-platform met een cryogeen sondestation en een
parameteranalysator.

Datum:1 mei 2022 →  Heden
Trefwoorden:quantum technology, quantum superposition of prepared states, cryogenic probe station, parameter analyzer
Disciplines:Kwantuminformatie, computatie en communicatie, Kwantumfysica niet elders geclassificeerd