< Terug naar vorige pagina

Project

De analyse van thermohydraulische fenomenen in de zwaar-metaalgekoelde pooltype reactor MYRRHA in geforceerde en natuurlijke circulatie

SCK•CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie, is koploper op het gebied van technologie van zwaar-metaalgekoelde reactoren met de ontwikkeling van het versneller-aangedreven systeem, MYRRHA. MYRRHA is een innovatieve en flexibele snel-spectrum reactor van het pool-type en wordt gekoeld met lood-bismut eutecticum.

Een van de fundamentele principes in het ontwerp en de veiligheidsstrategie voor MYRRHA is het gebruik van passieve systemen. De gekozen optie voor de evacuatie van de vervalwarmte in het primaire systeem van de reactor is natuurlijke circulatie. Het is absoluut noodzakelijk om aan te tonen dat dit een haalbare optie is.

Een goed begrip van de thermohydraulische fenomenen die zich afspelen in het bovenste en onderste plenum van de reactor pool is kritisch voor het ontwerp. De kennis van de convectiepatronen, thermische menging en stratificatie in operationele en accidentele omstandigheden is onontbeerlijk.

Het doel van de PhD is om het thermohydraulische gedrag van zwaar-metaalgekoelde reactoren, zoals MYRRHA, te onderzoeken op basis van experimenten in een geschaalde metaalgekoelde installatie.

Datum:3 okt 2016 →  3 okt 2020
Trefwoorden:thermal hydraulics, nuclear reactor, liquid metal
Disciplines:Elektrische energietechniek, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Thermodynamica, Mechanica, Mechatronica en robotica, Productietechnieken, Veiligheidsingenieurswetenschappen
Project type:PhD project