< Terug naar vorige pagina

Project

De behoeften van minderjarige slachtoffers van misdrijven: biedt slachtofferzorg in Vlaanderen de nodige antwoorden?

Dit onderzoek focust op één centrale onderzoeksvraag: in welke mate beantwoordt de huidige slachtofferzorg in Vlaanderen aan de behoeften van minderjarige slachtoffers van misdrijven? Ondanks de toegenomen kennis over verschillende aspecten van slachtofferschap, weet het bestaande onderzoek nog steeds geen sluitend antwoord te geven op de vraag welke impact een misdrijf heeft op een slachtoffer en welke behoeften hier uit voortkomen. Daarnaast biedt onderzoek weinig aandacht aan bepaalde groepen slachtoffers zoals bijvoorbeeld minderjarige slachtoffers. Om deze lacune op te vullen, beoogt dit onderzoek om drie elementen in kaart te brengen: (1) de behoeften van minderjarige slachtoffers in Vlaanderen, (2) de ervaring van minderjarige slachtoffers met de slachtofferzorg als reactie op hun slachtofferschap en (3) de verschillende manieren waarop de huidige slachtofferzorg de specifieke en individuele behoeften van minderjarige slachtoffers overweegt. Diepte-interviews worden afgenomen met zowel minderjarige slachtoffers als met individuele hulpverleners die de slachtofferzorg voorzien. De resultaten van dit onderzoek kunnen uiteindelijk bijdragen aan een realistisch beeld over de behoeften van minderjarige slachtoffers. De slachtofferzorg in Vlaanderen kan dan aangepast worden aan de inzichten die voortkomen uit dit empirisch onderzoek op een transparante wijze.

Datum:1 sep 2019 →  Heden
Trefwoorden:Child victims, Victim needs, Victim care
Disciplines:Jeugd- en levensloopcriminologie
Project type:PhD project