< Terug naar vorige pagina

Project

De behoeften van minderjarige slachtoffers van misdrijven: biedt slachtofferzorg in Vlaanderen de nodige antwoorden?

Dit onderzoek focust op één centrale onderzoeksvraag: in welke
mate beantwoord de huidige slachtofferzorg in Vlaanderen aan de
behoeften van minderjarige slachtoffers van misdrijven? Ondanks de
toegenomen kennis over verschillende aspecten van
slachtofferschap, weet het bestaande onderzoek nog steeds geen
sluitend antwoord te geven op de vraag welke impact een misdrijf
heeft op een slachtoffer en welke noden hier uit voortkomen.
Daarnaast biedt onderzoek weinig aandacht aan bepaalde groepen
slachtoffers zoals bijvoorbeeld minderjarige slachtoffers. Om deze
lacune op te vullen, beoogt dit onderzoek om drie elementen in kaart
te brengen: (1) de noden van minderjarige slachtoffers in
Vlaanderen, (2) de ervaring van minderjarige slachtoffers met de
slachtofferzorg als reactie op hun slachtofferschap en (3) de
verschillende manieren waarop de huidige slachtofferzorg de
specifieke en individuele noden van minderjarige slachtoffers
overweegt. Diepte-interviews worden afgenomen met zowel
minderjarige slachtoffers als met individuele hulpverleners die de
slachtofferzorg voorzien. De resultaten van dit onderzoek kunnen
uiteindelijk bijdragen aan een realistisch beeld over de behoeften van
minderjarige slachtoffers. De slachtofferzorg in Vlaanderen kan dan
aangepast worden aan de inzichten die voortkomen uit dit empirisch
onderzoek op een transparante wijze.

Datum:1 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:Child victims, Victim needs, Victim care
Disciplines:Jeugd- en levensloopcriminologie
Project type:PhD project