< Terug naar vorige pagina

Project

De bijdrage van de Antarctische en Groenlandse ijskappen tot toekomstige zeeniveauveranderingen met gekoppelde hoge resolutie ijs- en klimaatmodellen (iceMOD) (FWOAL773)

De toekomstige stijging van de zeespiegel is een belangrijk gevolg van de voortdurende opbouw van atmosferische broeikasgassen. De Groenlandse en Antarctische ijskappen, die de zeespiegel met ~ 70 meter zouden doen stijgen indien ze volledig zouden wegsmelten, domineren de onzekerheden in de verwachte verandering van de zeespiegel voor de 21ste eeuw en daarna. Dit vormt een aanzienlijk maatschappelijk en economisch risico over de hele wereld in het licht van de sterke concentratie van de bevolking die langs kustlijnen woont. Zoals samengevat in het vijfde evaluatierapport van het IPCC is er in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van verbeterde modellen en het gebruik van meer adequate klimaatforcering afgeleid van General Circulation Models. Er blijven echter belangrijke onzekerheden, en de inspanningen tot nu toe hebben er nog niet toe geleid dat het volledige spectrum van scenario's en feedbacks goed afgedekt is, met name tussen de ijsdynamica en veranderende atmosferische en oceanische omstandigheden. Het iceMOD project wil betere projecties produceren van de ijsdynamische respons van de polaire ijskappen met behulp van een nieuwe generatie van interactief gekoppeld ijskap en regionale atmosfeermodellen. Deze zullen worden aangedreven door een representatief staal van klimaatmodellen en RCP scenario's voor de periode tussen 2010 en 2300. De belangrijkste doelstellingen zijn om de kansverdeling van de toekomstige zeespiegelverandering van de Groenlandse en Antarctische ijskappen beter te kwantificeren, en om de waarschijnlijkheid van ijskapinstabiliteiten beter te kunnen beoordelen.
Datum:1 jan 2015 →  31 dec 2018
Trefwoorden:Geographics
Disciplines:Geofysische vloeistofdynamica