< Terug naar vorige pagina

Project

De bijdrage van TET-eiwitten tijdens globale DNA-demethylering in epigenetische herprogrammering en inductie van pluripotentie

In zoogdiercellen wordt de genetische informatie gecodeerd in het DNA bedenkt met chemische markeringen, genaamd methylatie, gebruikt om gen-berichten uit te schakelen. Het verwijderen van deze markeringen is van cruciaal belang in embryonale- en kiemcellen om de ontwikkelingsklok te resetten. Bij het maken van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC’s) vind er een gelijkwaardig globaal verlies van DNA-methylatie plaats tijdens de laatste stadia, echter hoe dit de genexpressie beïnvloed is niet gekend. Hier bestuderen we een groep eiwitten met de naam TET, die DNA-methylatie verwijderen. Met muizen systemen onderzoeken we hoe cellen DNA-methylatie verliezen en hun identiteit veranderen in de laatste stadia van iPSC-vorming. Met nieuwe sequencing-technologieën proberen we te begrijpen hoe het proces waarmee DNA-regio’s opengaan en hoe aanpassingen aan DNA-geassocieerde eiwitten, genaamd histonen, genen in- of uitschakelen, en hoe deze veranderingen de binding en activiteit van TET beïnvloeden.

Datum:1 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:Neurulation, Epigenetics, Chromatin accessibility, DNA methylation, Cell fate, Embryonic stem cells
Disciplines:Stamcelbiologie, Ontwikkelingsbiologie, Ontwikkelingsneurowetenschappen, Epigenetica
Project type:PhD project