< Terug naar vorige pagina

Project

De Burger is Elders. Maatschappelijke Betrokkenheid tussen Civil Society en Markt

Het onderzoeksproject omvat een theoretische en empirische analyse van het proces van

institutionele ontgrenzing van de civil society, waarbij gefocust wordt op het diffuse grensgebied

tussen civil society en markt, en meer concreet het fenomeen van werknemersvrijwilligerswerk.

Vanuit een sociologisch-diagnostisch paradigma worden de institutioneel-organisatorische

inbedding, de rationaliteiten, de praktijken en beleving, en de impact van deze hybride

participatievorm bestudeerd.

Datum:1 jan 2012 →  14 jun 2017
Trefwoorden:werknemersvrijwilligerswerk, maatschappelijke betrokken ondernemen, sociale verandering, sociologie, civil society
Disciplines:Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Sociale verandering, Sociale stratificatie, Toegepaste sociologie, Sociale psychologie, Andere sociologie en antropologie, Beleid en administratie, Sociale theorie en sociologische methoden