< Terug naar vorige pagina

Project

De chattaal van Vlaamse tieners: een taalgeografische analyse van Vlaamse (sub)standaardiseringsprocessen.

Onderzoeksvragen: -In welke mate integreren jongeren morfo-syntactische Brabandismen in hun chattaal?-Wat is de impact van de onafhankelijke variabele 'regionale herkomst'?-Vormt het antwoord op de voorgaande vragen een bevestiging van de stelling dat zich in Vlaanderen een autonoom informeel standaardiseringsproces voltrekt dat gekarakteriseerd wordt door een toenemend/veralgemeend gebruik van de/een Brabants gekleurde tussentaal?-Wat leert dit onderzoek ons over de mogelijkheden van chatmateriaal voor de studie van taalvariatie en taalverandering 'in progress'?
Datum:1 jan 2008  →  31 dec 2008
Trefwoorden:JONGEREN, (SUB)NORMALISATIE, SOCIOLINGUÏSTIEK
Disciplines:Linguïstiek