< Terug naar vorige pagina

Project

De combinatie van geologische data en modellen voor de reconstructie van het klimaat en de relatieve zeespiegel tijdens het Laat-Kwartair in Dronning Maud Land en Princess Elizabeth Land (Oost-Antarctica) (FWOAL971)

De bijdrage van de Oost-Antarctische ijskap (EAIS) tot de globale zeespiegelstijging sinds het Laatste Glaciale Maximum (LGM) is onvoldoende gekend. Gezien de immense omvang van de EAIS en recente studies die aantonen dat ze dynamischer is dan aanvankelijk gedacht, is deze informatie cruciaal om de bijdrage van de grootste ijskap op aarde tot toekomstige zeespiegelveranderingen correct te kunnen modelleren. De doelstelling is om de klimaat- en glaciale geschiedenis van de EAIS beter te begrijpen door geologische data
te combineren met modellen. In eerste instantie zullen we hiaten in onze kennis over de paleoklimatologische variabiliteit in Oost- Antarctische kustgebieden opvullen door een bestaand netwerk van reconstructies uit te breiden met hoge-resolutie data. Hiertoe zullen we nieuwe en bestaande biologische en biogeochemische klimaatindicatoren analyseren in meer- en mariene sedimenten. In tweede instantie zullen we relatieve zeespiegelcurves opstellen op basis van de datering van transities van mariene naar zoetwater en zoetwater naar mariene sedimenten in isolatiemeren en ondiepe mariene bassins. In derde instantie beogen we op basis van de output van een gekoppeld 3-D ijskap - glaciaal isostatisch model de Antarctische bodemhoogte te modelleren en deze te vergelijken met de relatieve zeespiegelcurves. Door de combinatie van geologische velddata en modellen zullen we in staat zijn om de respons van de EAIS op klimaatveranderingen sinds het LGM beter te begrijpen.
Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:Ice sheet modeling, relative sea level changes, paleoclimate change
Disciplines:Geomorfologie en landschapsevolutie, Geofysica niet elders geclassificeerd, Glaciologie, Paleoklimatologie