< Terug naar vorige pagina

Project

De constructie van dementie. Publieke, institutionele en persoonlijke narratieven over dementie in België. (FWOTM889)

Het onderzoek hanteert een sociaal constructionistisch perspectief om te betogen dat de betekenis van dementie niet stabiel is, maar ingebed in een contingente sociale, politieke en culturele context. Het dominante biomedische model richt zich uitsluitend op dementie als een degeneratieve neurologische aandoening. Veel verhalen over dementie brengen het biomedische model over en zijn gebaseerd op een discours van verlies. Maar er circuleren ook verschillende alternatieve en meer emancipatorische verhalen - zij het op een meer verborgen manier. Ze benadrukken het handelen van mensen met dementie of richten zich op het burgerschap van mensen met dementie en betwisten hun sociale uitsluiting. Het onderzoek gaat ervan uit dat er tegenwoordig een rijke verscheidenheid aan concurrerende verhalen over dementie bestaat. Het doel van het onderzoek is om verschillende narratieven van dementie op openbaar niveau te identificeren, beschrijven en begrijpen, dat wil zeggen openbaar beleid en massamedia, het organisatieniveau, dat wil zeggen professionele zorginstellingen en het maatschappelijk middenveld, en het persoonlijke niveau, d.w.z. verhalen van individuen. Methodologisch, het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van narratieve analyse, discours-theoretische analyse en genre-analyse. Dit betekent dat het onderzoek niet alleen kijkt naar hoe verhalen over dementie bepalen, maar ook naar de meeromvattende discoursen (dwz wereldbeelden en ideologieën) waarop de verhalen zijn geënt, en naar de tekstuele / formele kenmerken van de verhalen en hoe deze kenmerken een onderdrukkende of emancipatorische potentieel.
Datum:1 okt 2017  →  3 mei 2018
Trefwoorden:Dementia
Disciplines:Communicatiewetenschappen niet elders geclassificeerd