< Terug naar vorige pagina

Project

De Dementie Stap Dans Revolutie: een gemengde methode onderzoek naar een actieve videospel bij personen met milde tot matige dementie

De huidige behandeling van dementie is niet werkzaam bij alle patiënten. Behandeling met medicatie kan bovendien ongewenste neveneffecten veroorzaken. Fysieke activiteit wordt beschouwd al een veelbelovende niet-medicamenteuze behandelvorm. Ondanks de wetenschappelijke evidentie dat fysieke activiteit gunstig is voor personen met een dementie en behandelrichtlijnen gezondheidswerkers adviseren om patiënten met dementie te motiveren tot meer bewegen, is er een gebrek aan evidentie hoe dit juist te doen in zorgcentra. Zowel dans als actieve videospelen die beweging combineren met ontspanning, feedback over de geleverde prestatie en sociale verbondenheid werken motiverend bij de ouderenpopulatie. In dit project zullen we deze motiverende strategieën combineren en de effectiviteit e doeltreffendheid van een innovatief dansvideospel onderzoeken bij patiënten met dementie die opgenomen zijn in een zorgcentrum. Meer in detail zullen we de werking en geschiktheid van een actief dansvideospel onderzoeken op het functionele, gedragsmatige, psychologische en cognitieve functioneren. We gaan ook de doeltreffendheid van de interventie na op het risico op vallen.

Datum:1 jul 2017  →  30 apr 2019
Trefwoorden:Exergame, dance, dementia, depression, quality of life, physical performance, falling
Disciplines:Orthopedie, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen