< Terug naar vorige pagina

Project

De effecten van ‘global change’ op biodiversiteit en ecosysteemfuncties: van inzichten tot oplossingen

‘Global change’ heeft een steeds toenemende impact op onze natuurlijke ecosystemen en het leveren van ecosysteemdiensten. De onderzoeksgroep sGLOBE heeft als doel het ontwikkelen van robuuste oplossingen voor de biodiversiteitscrisis, één van grootste uitdagingen in het Anthropoceen. Ons onderzoek is gebaseerd op veldwerk, langetermijnonderzoek, experimentele ecologie en de nieuwste modelleringstechnieken. Met deze methodes trachten we om meer inzicht te verschaffen in de effecten van multidimensionale globale veranderingen op biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Deze nieuwe kennis zal leiden tot de ontwikkeling van toekomstige natuurbeheerstrategieën en het design van landschappen die zowel bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit als tot de mitigatie van klimaatverandering. Met ons onderwijs leiden we de volgende generatie beleidsmakers, experten en natuurbeheerders op en voorzien we hen van de juiste tools en kennis om oplossingen te vinden voor de mondiale biodiversiteitscrisis.

 

Datum:1 okt 2018 →  30 sep 2023
Trefwoorden:Climate change ecology, conservation ecology, biodiversity and ecosystem functioning, biological invasions
Disciplines:Conservatie en biodiversiteit, Landschapsecologie, Beheer van natural resources, Gemeenschapsecologie, Globale ecologie, Invasiebiologie, Terrestrische ecologie, Biogeografie en fylogeografie