< Terug naar vorige pagina

Project

De effectiviteit van verantwoordingsinstrumenten in de strijd tegen corruptie binnen semi-publieke organisaties in België

Semi-publieke instellingen (zoals “intercommunales” in België) spelen een belangrijke rol in de publieke dienstverlening. Echter, gezien hun semi-publieke natuur, ontsnappen deze organen aan verschillende anti-corruptie controlemechanimses die bestaan binnen de overheid. Recente corruptieschandalen in België betreffen semi-publieke organisaties, bijvoorbeeld Samusocial, en Publifin / Nethys. Deze doctoraatsthesis wil de effectiviteit nagaan van verantwoordingsinstrumenten binnen semi-publieke organisaties in de strijd tegen corruptie. De voorlopige onderzoeksvragen zijn: - Wat zijn de belangrijkste resultaten wat betreft corruptie, van nieuw ingevoerde verantwoordingsinstrumenten in semi-publieke organisaties? - Welke zijn de mechanismen, in gang gezet door deze instrumenten, die deze resultaten teweeg brengen? - Wat is hierbij de impact van contextuele elementen? Deze studie zal gebeuren op basis van een diepteonderzoek van een aantal case studies, vooral op basis van kwalitatieve data. Pawson and Tilley's 'realist approach to evaluation' zal worden gebruikt.

Datum:29 apr 2021  →  Heden
Trefwoorden:Corruption, Arm's length public institutions, Governance, Accountability
Disciplines:Criminologie niet elders geclassificeerd, Openbaar en not-for-profit management
Project type:PhD project