< Terug naar vorige pagina

Project

De Europese sociale economie in kaart brengen: werkgelegenheid, sociale dialoog en de Europese pijler van sociale rechten (MESMER plus)

In veel landen voeren ondernemingen van de sociale economie een vorm van "sociale dialoog", waarbij zij discussiëren en vaak onderhandelen over werkgelegenheidskwesties zoals lonen, arbeidsvoorwaarden en opleiding. Organisaties van de sociale economie gelden echter slechts zelden als formele sociale partners, ondanks het grote aantal sociale ondernemingen en werknemers die in de sector actief zijn. Het MESMER+-project beoogt de activiteiten en de vertegenwoordiging van de actoren van de sociale economie - zowel van werkgevers- als van werknemerszijde - binnen de instellingen van de sociale dialoog grondig in kaart te brengen. werknemerszijde - binnen instellingen voor sociale dialoog en verschillende verbanden tussen werkgevers en werknemers in negen landen: België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Ierland, Noord-Macedonië, Polen, Spanje en Zweden. Deze inventarisatie omvat verschillende dimensies, waaronder instellingen, actoren praktijken en processen. Naast het in kaart brengen van de situatie en het formuleren van beleidsaanbevelingen zijn de belangrijkste activiteiten van het MESMER + project: drie Europese workshops en negen nationale beleidslabs. Niet alleen de voortdurende verspreidingsactiviteiten op sociale media, maar ook evenementen, zoals het lanceringsevenement en een slotconferentie, zorgen voor een ruime verspreiding van de doelstellingen en resultaten van het project. Het project en zijn partners zetten zich in voor de beginselen die zijn vastgelegd in de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) en dragen bij aan de uitvoering van de pijler. aan de uitvoering van de pijler.

Datum:1 sep 2022 →  Heden
Trefwoorden:thema_arbeidenor, thema_middenveldensd
Disciplines:Culturele economie, economische sociologie, economische antropologie