< Terug naar vorige pagina

Project

De impact van formeel en informeel taalleren op de taalvaardigheid in twee vreemde talen

Dit cross-sectioneel onderzoek focust op de impact van formeel taalonderwijs en informeel taalleren buiten de schoolmuren op de taalvaardigheid in twee vreemde talen: Frans (eerste vreemde taal) en Engels (tweede vreemde taal). We verzamelden data bij drie groepen: taalleerders in het tweede en het vierde jaar van het secundair onderwijs en in het eerste jaar aan de universiteit. Ondanks minder jaren Engels taalonderwijs scoorden de respondenten beduidend hoger op de Engelse woordenschat- en luistertest, wat verklaard kan worden door hun vele uren buitenschools contact met Engels. Het zijn vooral de online activiteiten (internet, gamen) die positief gerelateerd zijn aan de woordenschatkennis. De resultaten tonen aan dat hoewel er een positief effect is van taalonderwijs op de Engelse en Franse taalvaardigheid, the leerwinsten zeer beperkt blijven als er weinig buitenschools contact met de vreemde taal is. Ten slotte moet aangestipt worden dat het geslacht van de respondenten met online activiteiten correleert (jongens gamen meer dan meisjes), geslacht had geen rechtstreeks effect op taalvaardigheid.

Datum:1 jan 2015 →  20 dec 2019
Trefwoorden:buitenschools taalcontact, formeel taalonderwijs, informeel taalleren, Engels, Frans
Disciplines:Taalverwerving, Engelse taal, Franse taal, Taaldidactiek