< Terug naar vorige pagina

Project

De impact van nutrientenhomeostase, de oxidative balans, de celcyclus en hun interactie op cadmium-ge·induceerde groeibeperking van planten. (R-9068)

Cadmium (Cd) is een toxisch element dat leidt tot een verminderde groei van planten en verminderde opbrengst van gewassen in bodems verontreinigd met dit metaal. Via opname en transfer in de voedselketen vormt het tevens een risico voor de humane gezondheid. Aangezien Cd-vervuilde bodems omwille van deze beperkingen momenteel niet optimaal kunnen benut worden, is het doel van het huidige project om kennis te vergaren over de processen die bijdragen aan deze verminderde plantengroei en om een manier te vinden die dit kan beperken. Drie belangrijke processen voor een optimale plantengroei worden onderzocht: nutriëntenhomeostase, oxidatieve stress en de celcyclus. Hoewel deze processen apart beïnvloed worden in planten na blootstelling aan Cd, beoogt dit project de interactie van deze processen in relatie tot de plantengroei te bestuderen. Om deze interactie te achterhalen, zal ik wildtype planten en mutanten, waarin de regulatie van de oxidatieve balans en de celcyclus ontbreken, blootstellen aan Cd en hun groeiresponsen en nutrientenhomeostase analyseren. Hiernaast zal ik het groeimedium verrijken met koper en/of ijzer, twee belangrijke nutriënten, om te zien of de Cd-geïnduceerde responsen (deels) omkeerbaar zijn, waardoor de plantengroei en -ontwikkeling verbeterd kan worden. Dit laatste is belangrijk in de zoektocht naar plant-gebaseerde strategieën om de kwaliteit van Cdvervuilde bodems te verbeteren.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:CELLULAIRE EN MOLECULAIRE ASPECTEN VAN TOXICITEIT
Disciplines:Algemene biologie, Plantenbiologie