< Terug naar vorige pagina

Project

De Mercator-telescoop in het tijdperk van de ruimtemissies ESA Gaia en NASS TESS.

Met dit project willen we de werking van de Vlaamse Mercatortelescoop voort te zetten in de periode 2021-2024, onder de lopende Vlaams-Spaanse bilaterale internationale overeenkomst. Deze aanvraag dekt de kosten van twee technische stafleden gevestigd in La Palma, Spanje (het minimum aantal personeelsleden waarmee men de telescoop het hele jaar door kan bedienen), een postdoctoraal onderzoeker werkzaam aan de KU Leuven die Mercator-wetenschappelijke exploitatie uitvoert op een gezamenlijk IAC-KU Leuven Mercator-project, zoals verplicht onder de bilaterale overeenkomst, evenals de exploitatie- en onderhoudskosten van de telescoop en instrumenten. We plannen twee cruciale technologische ontwikkelingen - een Fabry-Pérotgolflengtekalibratiesysteem en een bijna-UV-geoptimaliseerde CCD voor de MAIAmultibandcamera, een openbaar archief met ongeveer 30.000 hoogwaardige historische spectra open voor de gemeenschap en een herpositionering van het wetenschappelijke operationele model, dat in de periode 2021-2024 prominente synergieën zal vertonen met de ruimtemissies ESA Gaia en NASA TESS en de weg zal effenen voor de exploitatie van de ESA PLATO-missie in de periode 2026+.

Datum:1 mei 2021  →  Heden
Trefwoorden:Ground-based spectroscopy, Ground-based photometry, Intermediate and high-mass stars
Disciplines:Astronomische en ruimte-instrumentatie, Infrarood- en optische astronomie, Stellaire astrofysica, Time domain astrofysica