< Terug naar vorige pagina

Project

De neurocognitieve impact van interventie met spel en aangepaste spraak bij kleuters met familierisico voor dyslexie: auditieve verwerking en neurale fase-synchronisatie

Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren van accurate en vlotte leesvaardigheden. Ook al valt de meest effectieve periode voor interventie tijdens het eerste jaar dat kinderen leren lezen, wordt de diagnose  meestal pas gesteld nadat het kind al meerdere jaren leesproblemen heeft vertoond. Hierdoor wordt er meestal geen vroege interventie gegeven. In het laatste decennium heeft dyslexie-onderzoek voor-schoolse gedrags- en neurale variabelen onderzocht die de accuraatheid van het identificeren van kinderen die later dyslexie zullen ontwikkelen verbeteren. Desondanks mist er tot nu toe bewijs voor de onderliggende mechanismen en de effectiviteit van voor-schoolse interventies. Het doel van dit onderzoeksproject is het bestuderen van de cognitieve, neuro-anatomische and neurofysiologische impact van linguïstische en non-linguïstische interventie door middel van tablet-spelletjes bij kleuters met een risico voor het ontwikkelen van dyslexie. Hiervoor zullen we gedrags-, MRI en EEG metingen verzamelen in 80 kleuters (1) voor de interventie, (2) direct na de interventie, (3) 1 jaar na de interventie.

In dit PhD project zal de focus liggen op het auditieve en EEG aspect: het experimentele deel van de EEG, ASSR en andere hersen(stam) responsen, connectiviteit, cross-frequency coupling, etc. en source analyse en het ontwikkelen van metingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de DYSCO-collaboration (The Leuven Dyslexia Collaboration).

Datum:17 sep 2018 →  17 sep 2022
Trefwoorden:dyslexia
Disciplines:Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
Project type:PhD project