< Terug naar vorige pagina

Project

De onderliggende mechanismen en de heterogeniteit van school- en arbeidsmarktuitkomsten.

Eerder werd aangetoond dat hoger opgeleiden gemiddeld hogere lonen verdienen, en dat deze onderwijspremie relatief stabiel gebleven is overheen de tijd. De reden voor deze onderwijspremie vormt echter het onderwerp van debat. Bovendien werd de heterogene familiale achtergrond van personen genegeerd, doordat economen uitgaan van een traditionele gezinsstructuur die bestaat uit een gehuwd koppel van het tegenovergestelde geslacht en met biologische kinderen. Het meeste onderzoek richt zich ook op het aantal jaren dat een individu school liep, en negeert de impact van diploma’s op latere leeftijd.
De algemene doelstelling van dit onderzoek bestaat er in om de onderliggende mechanismen en de heterogene opbrengsten van onderwijs te analyseren. Hiervoor maken we gebruik van een rijke administratieve dataset die alle Nederlandse personen vanaf 2005 bevat. Het onderzoek heeft vier samenhangende doelstellingen: (1) Wat is het effect van het behalen van een middelbaar diploma? Deze eerste onderzoeksvraag levert ook inzichten in het onderliggende mechanisme voor onderwijsopbrengsten. (2) We focussen op nieuwe gezinsstructuren en onderzoeken de onderwijs- en arbeidsmarktuitkomsten van kinderen die door gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht zijn opgevoed. (3) We kijken naar de heterogeniteit in de diploma’s en testen het effect van volwassen- en ondernemerschapsonderwijs op de arbeidsmarktuitkomsten. (4) We analyseren het rendement van selectieve opleidingen in het hoger onderwijs.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:high school degree, returns to education, same-sex families, selective degree programs
Disciplines:Publieke economie, Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie