< Terug naar vorige pagina

Project

De ontwikkeling en representatie van Nederlandse syntaxis bij het leren van Nederlands als vreemde taal en bij het leren van Nederlands als tweede moedertaal.

In deze tijden van massamigratie leren veel mensen een compleet nieuwe taal op latere leeftijd. Dit is niet evident: Als je twee talen vergelijkt, dan worden er soms heel gelijkaardige, maar tegelijkertijd ook heel verschillende zinsstructuren gebruikt om bepaalde betekenissen weer te geven. Nederlandse en Franse actieve zinnen zijn bijvoorbeeld identiek qua structuur (Le chat chasse la souris - De kat jaagt op de muis), maar waar het Nederlands drie verschillende structuren heeft voor de passiefzin, gebruikt het Frans slechts één van die alternatieven (La souris est chassée par le chat). Hoe gaan mensen die een taal leren hiermee om? Eerder onderzoek wees uit dat tweetaligen informatie over zinsstructuren zo veel mogelijk delen tussen talen, op voorwaarde dat de zinsstructuren in kwestie gelijkaardig genoeg zijn. Wij stelden een theoretisch model op voor de ontwikkeling van syntaxis in de L2 (Hartsuiker en Bernolet, 2017) waarin taalleerders een aantal verschillende leerfasen doorlopen vooraleer ze uiteindelijk zinsstructuren gaan delen tussen talen. In dit project willen we deze theorie testen in leeromstandigheden die ecologisch valide zijn. We vergelijken de representatie van Nederlandse syntaxis tussen verschillende groepen Nederlandstaligen: 1) Vlaamse studenten die het Nederlands als enige moedertaal leerden; 2) Arabisch-Nederlandse simultane tweetaligen; 3) Waalse studenten die Nederlands leerden vanaf de leeftijd van 10 jaar; 4) eerste generatie immigranten die Nederlands leren als hun tweede Indo-Europese taal. Dit project zal inzicht geven in mogelijke pijnpunten in het NT2 leertraject voor Nederlandse syntaxis, en in de invloed van de syntaxis van de moedertaal op de ontwikkeling en de uiteindelijke representatie van zinsstructuren in het Nederlands.
Datum:1 jan 2019 →  31 dec 2022
Trefwoorden:NEDERLANDSE LINGUISTIEK, MOEDERTALEN
Disciplines:Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek
Project type:Samenwerkingsproject