< Terug naar vorige pagina

Project

De performatieve rol van 'cultuur' in jeugdrechtbanken: Een actieve etnografie van narratieve negotiaties

Het project onderzoekt de manieren waarop het begrip 'cultuur' wordt gemobiliseerd in jeugdrechtbanken. Deze institutionele context wordt ondersteund door" "het is voor uw eigen bestwil" "idealen, die een constant evenwicht tussen bescherming en bestraffing van jongeren met zich meebrengen Professionals moeten ook nemen rekening houden met de algemene achtergrond van jongeren Uit eerder onderzoek is gebleken dat 'alledaagse' opvattingen over 'cultuur' deze beoordelingen beïnvloeden en soms een negatieve invloed hebben op de besluitvorming
Gebaseerd op de inzichten van juridische antropologen (die de rol van cultuur in de rechtbank bestuderen, maar zich in juridische argumenten vaak beperken tot cultuur), legt dit onderzoek een verband met (narratieve) criminologie om de rol van cultuur in de sociale praktijk van rechtbanken te begrijpen ' Cultuur en criminaliteit 'evenals' cultuur en besluitvorming 'verhalen geproduceerd in formele en' backstage 'interacties in rechtbanken zullen worden bestudeerd. Het project bespreekt wat cultuur betekent en hoe verhalen van cultuur functioneren om (mogelijk schadelijke) interventies te legitimeren Theoretisch, verder ontwikkelt het begrip 'strafrechtelijke schade'
Observaties in twee jeugdrechtbanken (één in België en één in Nederland) zullen geleidelijk worden uitgevoerd, het onderzoek verschuift naar een actievere modus, waardoor een discussie over 'cultuur' wordt gestimuleerd (in interviews en in rondetafels met culturele experts). draagt U+200BU+200Bbij aan een transformatie van statische cultuurbegrippen Bovendien analyseert het de machtsdynamiek van deze groepsonderhandelingen over de betekenis van 'cultuur'

Datum:1 jan 2020 →  31 dec 2020
Trefwoorden:rechtsantropologie, kritische criminologie, cultuur, discriminatie, jeugdrechtbank, diversiteit, jeugdbescherming, migratie, jongerencriminaliteit, narratieve criminologie, participatief actie-onderzoek
Disciplines:Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek, Criminologische theorieën