< Terug naar vorige pagina

Project

Is de sociale controle "gendered"? Een empirisch onderzoek naar de verschillen tussen jongens en meisjes in het anticiperen en het werkelijk ervaren van schaamtegevoelens met betrekking tot jeugddelinquent gedrag

Onderzoek toont aan dat emoties zoals schaamte en schuld belangrijke factoren kunnen zijn in de verklaring van jeugddelinquent gedrag. Eerst en vooral geven deze emoties morele feedback na het stellen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan leiden tot zelfreflectie, zelfinzicht en verandering van gedrag.  Ten tweede spelen deze emoties ook een rol in het tegengaan van toekomstig grensoverschrijdend gedrag. Meer specifiek, jongeren kunnen bepaalde emotionele uitkomsten anticiperen wanneer ze er aan denken om delinquent gedrag te stellen, en uiteindelijk afzien van dit gedrag omdat ze negatieve emoties zoals schaamte en schuld willen vermijden. Een interessante bevinding uit eerder onderzoek is dat meisjes sterkere gevoelens van schaamte en schuld verwachten in het geval dat ze delinquent gedrag zouden stellen dan jongens. Bovendien zou dit verschil een rol spelen in het feit dat meisjes over het algemeen veel minder delinquent gedrag stellen dan jongens.Het centrale doel van dit onderzoek is een beter begrip van de door adolescenten geanticipeerde en werkelijk ervaarde gevoelens van schaamte en schuld in geval van jeugddelinquent gedrag. Daarbij wordt extra aandacht gegeven aan de rol van gender.

Datum:6 jun 2014 →  1 okt 2017
Trefwoorden:youth delinquency, shame, gender
Disciplines:Criminologie
Project type:PhD project